2014-04-30

Derome TK Bygg Kalix förstärker med ny säljchef

Jarkko Erikshammar antar utmaningen i sin nya roll som säljchef takstolar på Derome TK Bygg Kalix.

Det är med glädje vi välkomnar Jarkko Erikshammar som i april 2014 antar utmaningen i sin nya roll som säljchef takstolar på Derome TK Bygg Kalix.

Jarkko har en bred erfarenhet från branschen som VD och säljare inom husindustrin. Han har dessutom jobbat mycket med logistiklösningar och verksamhetsutveckling på olika företag. Under senare tid har Jarkko varit knuten till Luleå tekniska universitet där han nu är i slutfasen av sin doktorsavhandling inom träbyggnad.

Derome är Sveriges största takstolstillverkare med fabriker i Kalix, Mjölby och Derome (Varbergs Kn).

Rätt dimensionerade och produktionsanpassade konstruktioner i kombination med en rationell tillverkning gör att vi kan erbjuda mycket kostnadseffektiva taklösningar för ert nya byggprojekt.

Vår målsättning är att öka servicegraden till er ytterligare och att skapa förutsättningar för att bli en ännu starkare samarbetspartner till er.

Har ni objekt där ni behöver takstolar och/eller råspontluckor så sänd gärna en förfrågan i ett så tidigt skede som möjligt så att ert byggprojekt flyter på som planerat. Kontakta oss för att få besked om aktuell leveranstid.