2018-01-08

Derome förvärvar ytterligare en takstolsfabrik i Norge

Nu utökar Derome sin verksamhet i Norge. Sedan oktober 2016 finns Derome Eidsvoll Takstolfabrikk i Minnesund och i dagarna har Derome förvärvat Takstolteknikk med fabrik i Svarstad, ca 10 mil sydväst från Oslo. Detta gör att Derome tar ytterligare ett steg på den norska takstolsmarknaden och stärker vår position med mer kompetens och kapacitet.

Takstolteknikk i Svarstad är en verksamhet med 14 anställda som startades 1993. Verksamheten har idag en omsättning på ca 25 Mkr och har förutom verksamheten i Svarstad säljkontor i Oslo och i Gjerstad.

- Det här blir ett utmärkt sätt för oss att vidareutveckla vår etablering i Norge, säger Mats Lindblom, VD för Deromes takstolsverksamhet i Norge. Med vår nuvarande takstolsfabrik i Minnesund har vi börjat i liten skala för att lära oss den norska marknaden. Nu tar vi ytterligare ett steg i vår målsättning att vara en stabil aktör på den norska takstolsmarknaden.

Tillträdet till den nya fabriken var den 1 januari 2018 och övertagandet sker i skrivande stund. En av våra egna svenska medarbetare bryter sina pågående arbetsuppgifter och blir omgående projektledare på plats i Svarstad. Tanken är att på nära håll kunna ta tillvara på Takstolteknikks unikiteter och synkronisera arbetssätt, administrativa rutiner och system.

Planer för Norge i framtiden

Derome har som mål att expandera vidare i Norge med huvudfokus på sydöstra delarna av Norge. Men även andra geografier är intressanta, speciellt när det gäller broknektar och tunnelinklädnad.

- Genom förvärvet av (Derome) Eidsvoll Takstolfabrikk för drygt ett år sedan har vi fått en stark position inom infrastrukturbranschen säger Mats Lindblom. Vi är en ledande leverantör på broknektar och tunnelinklädnad och med förvärvet av Takstolteknikk får vi en starkare position på marknaden.

Medarbetarna inom sälj, konstruktion och produktion har en samlad kompetens och erfarenhet som Derome nu vill ta vara på och utveckla. På det viset blir vi en än mer kompetent, stabil och långsiktig samarbetspartner på den norska takstolsmarknaden.

Derome har som koncern expanderat kraftigt under de senaste åren och har vid fyra tillfällen utnämnts till ett av Sveriges superföretag av tidningen Veckans Affärer. Samtliga affärsområden går väldigt bra och satsningen på den norska takstolsmarknaden innebär även produktion för den nybyggda takstolsfabriken i Tanumshede, nära norska gränsen.

- Vi får en bra spridning med produktionsorter i Svarstad, Minnesund och Tanumshede vilket gör att vi ska kunna erbjuda bra logistiklösningar till våra norska kunder. Vi ligger på höga tal när det gäller byggnation och även om vi nu ser en viss utplaning, så ser vi med tillförsikt på framtiden både i Norge och i Sverige, avslutar Mats Lindblom.

Deromes takstolsverksamheter i Norge kommer framåt ha namnet Derome Takstolteknikk.

--------------------------------------------                               

Kontaktpersoner

Mats Lindblom | VD Derome Eidsvoll Takstolteknikk
mats.lindblom@derome.se / 0340-66 64 66