Medlem i STAK

Vi ska bli bäst i världen på takstolar! Det är det gemensamma målet för de svenska takstolsproducenter som är med och utvecklar takstolsbranschen via STAK - Svenska takstolsföreningen.

Sverige har en lång tradition av att bygga i trä, en metod som STAK vill värna om och sprida till andra delar av världen. Det STAK vill förmedla är att trä är ett beprövat byggmaterial och att rent trä ur miljösynpunkt är det bästa alternativet. Dessutom är fördelarna många; som exempel kan nämnas att materialet är billigt, lättbearbetat och tåligt och att det dessutom är en förnyelsebar resurs som ständigt finns att tillgå.

OM STAK

Vi vill att användningen av våra produkter säkerställs i Sverige och vi vill arbeta för export av taktolar, framför allt inom Norden men också till övriga Europa och världen! STAK bildades 2000 och har sedan dess arbetat med branschfrågor som kvalitetssystem, myndighetsnormer, teknikfrågor, utbildningar, studieresor etc. STAK har ett nära samarbete med SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), tillverkare och andra organ inom branschen.

STAK.jpg

Länkar