Miljödiplomering

Vi innehar från och med juni 2018 ett miljödiplom enligt Svensk Miljöbas.

Genom att gå från ord till handling i miljöarbetet, visar företaget föredömlig framsynthet och ansvarskänsla vilket även är ett av koncernens kärnvärden. Miljöarbetet är ett viktigt steg på vägen mot en bättre miljö i Sverige och resten av världen.

Diplomeringen innebär bland annat att vi jobbar aktivt med miljömål, dokumenterar våra kemikalier och fokuserar på avfallshantering. Vi har dokumenterat miljöaspekter som påverkar vår verksamhet.

Några av våra koncerngemensamma policys som vi jobbar med:

  • Miljöpolicy
  • Avfallshantering
  • Kemikaliehantering
  • Energipolicy
  • Arbetsmiljö
  • Brandskydd