Deromebalken - en lösning för bjälklag

En rationell och tidsbesparande lösning för bjälklag

Deromebalken  är en fackverkskonstruktion som passar bra till bjälklag där man på ett enkelt och rationellt sätt kan dra installationer i form av rör och ledningar. 

EN ÖPPEN KONSTRUKTION FÖR BJÄLKLAG

Man undviker merkostnader för håltagningar då Deromebalken är en öppen konstruktion. Deromebalken har en höjd på 350 mm och lämpar sig väl till bjälklag där det ställs krav på ljud- och brandisolering. 

DEROMEBALKEN KLARAR LÄNGRE SPÄNNVIDDER

Deromebalken har en hög bärförmåga och klarar längre spännvidder än traditionella bjälklag. Bredden 95 mm gör balkarna stabila och infästningar kan utföras på ett rationellt sätt. 

ENKELT ATT GÖRA ANPASSNINGAR

Eftersom Deromebalken är en spikplåts-förbunden fackverkskonstruktion så är formstabiliteten mycket bra. Det innebär att man undviker riktning av bjälklag samt att man undviker problem i form av fuktrörelser. Balkarna tillverkas unikt för varje objekt vilket gör att det är enkelt att göra anpassningar som t.ex urtag för bärlinor och urtag för eventuella balkar som mellanupplag. Det innebär att man på ett bra sätt kan dölja underliggande balkar.

Väljer man Deromebalken innebär det totalt sett en hög kostnadseffektivitet i kombination med en hög och jämn kvalitet.