Färdigkapad stomme (FKS)

Derome Träteknik lanserar ytterligare förädling av trävara

Färdigkapad Stomme (FKS). FKS innebär att vi ritar, konstruerar, kapar, märker upp, packar samt levererar en färdigkapad stomsats till dig som byggare direkt ut till byggarbetsplats.

FÖRDELARNA MED FKS ÄR MÅNGA

Det du som byggare får ut till byggplats är dels färdigkapade reglar som är uppmärkta men även ritningar på varje väggelement, måttsatta och där märkningen av varje regel framgår.
•    Elevationsritningar på varje vägg med måttsättning, avväxlingar för fönster mm.
•    Snabbare resning av stommen, kapning samt konstruktion redan klar.
•    Tyst och ren arbetsplats, ingen kapning på plats.
•    Minimalt med kostsamt spillvirke.

LÄMPLIGA BYGGNADER FÖR FKS

•    Villor
•    Större komplementbyggnader, såsom Garage
•    Större tillbyggnader av villor, min 50 m2
•    Kommersiella byggnader såsom förskolor, 
    gruppboenden mm

RITNINGAR
Vi behöver minst A-ritningar på planer, sektioner samt fasader. 

KONTAKTA OSS
Kontakta din takstolssäljare för offert.

 

fks_2.jpg

  • RATIONELLT
  • TIDSBESPARANDE
  • NY FÖRÄDLING AV TRÄVARA