Prefab - stommar & takstolar

Unik kompetens inom prefabstommar och byggkomponenter i trä.

Derome Träteknik erbjuder byggkomponenter och prefabricerade stommar för gruppbyggda småhus och flerbostadshus.

Relationen med dig som kund byggs med långsiktighet. Ett värdefullt erfarenhetsutbyte samt kompetent och erfaren personal ligger till grund för kontinuerlig produktutveckling. För att möta marknadens krav på energieffektiva bostäder och kortare byggtider har vi tagit fram tidsbesparande byggsystem. Lågenergiväggar erbjuds i olika utföranden och i en dialog med dig som kund.

PRODUKTION I HELA LANDET

Med produktion i Derome och Mjölby – har vi fördelar såväl produktionsmässigt som geografiskt. Våra produktionsanläggningar finns strategiskt placerade med närhet till respektive marknadsområde, vilket dessutom medför att onödiga transporter kan undvikas. Anläggningen i Derome förser kunder i södra och västra Sverige med prefabstommar medan anläggningen i Mjölby levererar till Öst- och Mellansverige.

Kontakta Robert Dinäss, tel. 0340-58 56 45
Försäljningschef Region Special/Prefab

ETT BRETT UTBUD
AV BYGGKOMPONENTER

  • Prefabstommar
  • Bjälklag
  • Miljöhus och förråd
  • Gavelspetsar
  • Lågenergiväggar
  • Komplett stomleverans med bjälklag, ytterväggar, tak


För att möta marknadens krav på energieffektiva bostäder och kortare byggtider har vi tagit fram byggsystem som ska spara tid och erbjuder även lågenergiväggar i olika utföranden.