Energisnåla hus

Derome satsar stort på att utveckla lågenergi- och passivhusteknik.

För att ligga i framkant när det gäller prefabricerade byggkomponenter. Det har resulterat i ett flertal framgångsrika tekniklösningar.

PASSIVHUS - FÖR HÖGA KRAV PÅ ENERGIBESPARING

Deromegruppen har utvecklat en lågenergivägg med hög isolerförmåga. En isolerad treskiktsvägg med obruten plastfolie för maximal täthet säkerställer god energiprestanda som uppfyller kraven för passivhus. Vi har även en något tunnare konstruktion som klarar av de nya energikraven i BBR för eluppvärmda bostäder.

Stommen är utvändigt beklädd med en obruten fasadskiva vilket tar bort de linjära köldbryggorna samt förhindrar stommen att utsättas för kritiskt fukttillstånd. Produktionen sker uteslutande inomhus vilket säkerställer torra produkter, vilket är en mycket viktig faktor vid produktion av lågenergiväggar. Ytterväggen håller en genomgående hög prestanda och vi har inte tullat på montagevänligheten på byggplats.

Lågenergivägg.jpg