Prefabricerade huskomponenter

Tillverkning av byggkomponenter baserat på gediget hantverkskunnande.

FÄRDIGA BYGGKOMPONENTER

Våra Prefabricerade huskomponenter byggs inomhus där det är torrt och varmt och förpackas väl vid leverans vilket minimerar risken för extern fuktpåverkan.

Vi har en effektiviserad produktionsprocess där tillverkningen av väggelement och andra byggkomponenter baseras på gediget hantverkskunnande. Byggnationen sker i moderna lokaler på öppna bänkar vilket ger största möjliga flexibilitet och kundanpassning.

Komponenterna levereras väl emballerade på rörställ, vilket underlättar både lossning och montering. Det medför dessutom att ni inte är bundna att montera direkt vid leveranstidpunkten, utan kan påbörja monteringen vid lämpligt tillfälle och väder.

prefab.jpg