Ledande på takstolar i trä

Söker du en taklösning som håller - både när det gäller kvalitet och prisbild? Då är ett samarbete med oss ett TAKtiskt val.

Derome Träteknik har en lång historia i branschen och har tack vare marknadens bästa utrustning och stordriftsfördelar etablerat sig som nummer 1 i Sverige på takstolar i trä.

TAKSTOLAR MED HÖG LEVERANSSÄKERHET
Tack vare fyra fabriker med stor geografisk spridning kan vi hålla hög leveranssäkerhet på takstolar till småhus, flerbostadshus, lantbruk och hallar. Många års erfarenhet av konstruktion och produktion av takstolar gör oss till en partner med bred kompetens när det gäller taklösningar. Redan i ett tidigt skede i processen bistår våra medarbetare med konsulteringshjälp för att hitta en lösning som passar.

FÖRDELAR MED VÅRA TAKSTOLAR

 • Stordriftsfördelar → låga kostnader
 • Störst i Sverige → synergieffekter för dig
 • Ekonomisk styrka → långsiktig trygghet
 • Stora spännvidder i ett stycke → lägre totalkostnad, stabilare konstruktion
 • Helhetslösningar → takstolarna, råspontluckor, övrigt material
 • Lång erfarenhet och bred kompetens
 • Konsulteringshjälp i tidiga skeden
 • Säker tillgång på råvara från egna sågverk
 • Marknadens bästa tekniska utrustning 

KVALITETSSÄKERHET
HOS DEROME TRÄTEKNIK

 • Kvalitetsledningssystem
 • CE-märkta takstolar
 • Certifierade konstruktörer
 • Utbildad produktionspersonal
 • Största tillverkaren i Sverige
 • Många år samlad kompetens


Försäkra dig om att din takstolsleverantör har certifierade konstruktörer och utbildade takstolsbyggare. Säkerställ också att virket är CE-märkt, ett krav enligt svensk lag. Du kan också försäkra dig om att virket är PEFC-certifierat, som ett bevis på att det kommer från ett hållbart skogsbruk.